Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over taartverbod in Saoedi-Arabië

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 705 Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over taartverbod in Saoedi-Arabië (ingezonden 30 oktober 2014). Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 1 december 2014). Vraag 1 Kent u de berichten over de arrestatie in Saoedi-Arabië van banketbakkers die een taart met daarop islamkritiek hebben gemaakt?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 Klopt het dat deze ban…