De stand van zaken rondom de MH17-rampplek

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21990 Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de stand van zaken rondom de MH17-rampplek (ingezonden 28 november 2014). Vraag 1 Bent u op de hoogte van de mededeling deze week van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de bergingsmissie van de wrakstukken van vlucht MH17 is afgerond? Heeft u kennisgenomen van het op Twitter gepubliceerde verslag van journalist Harald Doornbos waaruit valt op te maken dat er nog steeds brokstu…