Antwoord op vragen van het lid Dijkgraaf over storingen bij de Belastingdienst

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 633 Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Financiën over storingen bij de Belastingdienst (ingezonden 31 oktober 2014). Antwoord van Staatssecretaris Wiebes (Financiën) (ontvangen 24 november 2014) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Storing op website Belastingdienst»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 Klopt het dat deze storing op 30 oktober nog steeds niet is opgelost? Wanneer wordt verwacht dat de…