Antwoord op vragen van het lid Jasper Van Dijk over de investeringsbescherming (ISDS) in het handelsverdrag tussen de VS en de EU (TTIP)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 631 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de investeringsbescherming (ISDS) in het handelsverdrag tussen de VS en de EU (TTIP) (ingezonden 29 oktober 2014). Antwoord van Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (ontvangen 24 november 2014) Vraag 1 Wat is uw oordeel over de berichten «Er komt geen verdrag als Frans nie…