Het artikel ‘Asielopvang tikkende tijdbom’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21462 Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris Veiligheid en Justitie over het artikel «Asielopvang tikkende tijdbom» (ingezonden 24 november 2014). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel «Asielopvang tikkende tijdbom»?1 Vraag 2 Is het waar dat er regelmatig spanningen ontstaan op asielzoekerscentra (azcTMs) vanwege religieuze en etnische verschillen? Klopt het dat deze spanningen toenemen door de toegenomen asielstroom, langere wachttijden van de asielprocedu…