Het bericht “Burgemeester 'geeft' Omroep West-baas bonus”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21986 Vragen van de leden Kerstens en Mohandis (beiden PvdA) de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «burgemeester «geeft» Omroep West-baas bonus» (ingezonden 28 november 2014). Vraag 1 Kent u het bericht «burgemeester «geeft» Omroep West-baas bonus» 1 en herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen over het bericht «Bonus directeur regionale omroep L1 onder de loep»?2 Vraag 2 Is het waar dat de r…