Het bericht “Gebrek aan MKB-krediet remt groei Nederland”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21949 Vragen van de leden Aukje de Vries en Ziengs (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken over het bericht «Gebrek aan MKB-krediet remt groei Nederland» (ingezonden 28 november 2014). Vraag 1 Kent u het bericht «Gebrek aan MKB-krediet remt groei Nederland» met de informatie van de OESO dat tekortschietende kredietverlening aan het MKB de economie afremt?1 Vraag 2 Deelt u de analyse en conclusies van het OESO-rapport op dit punt? Wat vindt u van het feit dat de eco…