Over een vrouwenquotum

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21955 Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een vrouwenquotum (ingezonden 28 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «Bussemaker wars van vrouwenquotum»?1 Vraag 2 Is het waar dat u heeft gedreigd met een vrouwenquotum zoals in Duitsland, als Nederlandse bedrijven volgend jaar niet meer vrouwen in de top aanstellen? Vraag 3 Gelooft u werkelijk dat er bedrijven zijn waar vrouwen moedwil…