Het bericht 'Lokale lasten maken onze haven te duur'

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z21948 Vragen van het lid De Boer (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Lokale lasten maken onze haven te duur» (ingezonden 28 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Lokale lasten maken onze haven te duur»?1 Vraag 2 Hoe beoordeelt u de opmerking dat bedrijven in de Rotterdamse haven dubbele lasten betalen? In hoeverre liggen de lasten hoger dan bij omrin- gende landen? Hoe beïnvloedt dit onze concurrentiepositie? Vraag 3 Deelt u de mening dat goede…