Antwoord op vragen van het lid Krol over de berichten ‘pensioenpot van gemeenten maar voor de helft gevuld’ en ‘pensioenpot gemeenten komt half miljard tekort: tikkende tijdbom onder toekomstige begrotingen’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 636 Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten «pensioenpot van gemeenten maar voor de helft gevuld» en «pensioenpot gemeenten komt half miljard tekort: tikkende tijdbom onder toekomstige begrotingen» (ingezonden 13 november 2014). Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 24 november 2014) Vraag 1 Heeft u k…