Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Gesthuizen over het bericht ‘Straffen bankfraude-zaak fors lager door traag OM’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 641 Vragen van de leden Van Nispen en Gesthuizen (beiden SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Straffen bankfraude-zaak fors lager door traag OM» (ingezonden 29 oktober 2014). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 24 november 2014). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Straffen bankfraude-zaak fors lager door traag OM»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2, 3 Is het waar dat …