Antwoord op vragen van de leden Pieter Heerma en Omtzigt over conflicten over kinderalimentatie als gevolg van de Wet hervorming kindregelingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 662 Vragen van de leden Pieter Heerma en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Financiën over conflicten over kinderalimentatie als gevolg van de Wet hervorming kindregelingen, waardoor een aftrekpost voor betaalde alimentatie per 1 januari 2015 vervalt (ingezonden 22 oktober 2014). Antwoord van Minister Asscher (Soci…