Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden