Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Ploumen over advocaten die de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd