Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Beckerman over de berichten dat studenten op camping neerstrijken