Antwoord op vragen van het lid Voordewind over suïcidepogingen in de gesloten gezinslocaties in Zeist

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1191 Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over suïcidepogingen in de gesloten gezinslocaties in Zeist (ingezonden 10 december 2014). Antwoord van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 3 februari 2015). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2015, nr. 985. Vraag 1 t/m 7 Klopt het dat sinds de opening van de gesloten gezinslocatie…