Antwoord op vragen van het lid Schouw over de ARGOS-uitzending ‘Ik keer terug!’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1250 Vragen van het lid Schouw (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de ARGOS-uitzending «Ik keer terug!» (ingezonden 8 januari 2015). Antwoord van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 10 februari 2015) Vraag 1 Kent u de uitzending «Ik keer terug!» van ARGOS van 27 december jongstle- den? Antwoord 1Ja. Vraag 2 Wel…