Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over de enorme steun van Turkse jongeren voor jihadistisch geweld tegen niet moslims

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1254 Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de enorme steun van Turkse jongeren voor jihadistisch geweld tegen niet-moslims (ingezonden 12 november 2014). Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 10 februari 2015) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Asscher noemt opvatting Turkse jongere…