Het menselijk leed door de bezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02321 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het menselijk leed door de bezuinigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (ingezonden 10 februari 2015). Vraag 1 Vindt u het ook zo triest dat iemand die een complexe fractuur heeft opgelopen na een val, acht weken moet wachten op thuiszorg? Kunt u uw antwoord toelichten?1 Vraag 2 Vindt u het wenselijk dat een 79-jarige vrouw die haar heup gebroken heeft geen thuiszorg kon krij…