Het bericht dat steeds meer bedrijven onbetaalde stagiairs inzetten op een startersfunctie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02324 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat steeds meer bedrijven onbetaalde stagiairs inzetten op een startersfunctie (ingezonden 10 februari 2015). Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht «Ik doe hetzelfde werk als betaalde colle- gaTMs»? 1 Vraag 2 Bent u het eens met de stelling dat indien onbetaalde stagiairs dezelfde werkzaamheden verrichten als een werknemer, er juridisch sprake is van een arbeidsovereenkomst? Zo ja, h…