Antwoord op vragen van de leden Siderius en Leijten over de crowdfundingsite www.geefgezondheid.nu

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1202 Vragen van de leden Siderius en Leijten (beiden SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de crowdfundingsite www.geefgezondheid.nu (ingezonden 8 december 2014). Antwoord van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 3 februari 2015). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 20…