De belangen van de jachtopzichter naar aanleiding van het schieten van houtsnippen door jachtopzieners

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02100 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de belangen van de jachtopzichter naar aanleiding van het schieten van houtsnippen door jachtopzieners (ingezonden 6 februari 2015). Vraag 1 Kent u het fotoverslag van een jachtpartij op Landgoed Duivenvoorde waarbij een aanwezige jachtopziener, een oud-jachtopziener en 4 andere leden van het jachtgezelschap houtsnippen schoten in strijd met de wettelijke bepalin- gen?1 Vraag 2 Kunt u aangeven of er proces…