Antwoord op vragen van de leden Roemer, Van Haersma Buma, Wilders, Pechtold, Slob, Van Ojik en Van der Staaij naar aanleiding van zijn uitspraken tijdens het debat op 14 januari jl. over de aanslagen in Parijs

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1241 Vragen van de leden Roemer (SP), Van Haersma Buma (CDA), Wilders (PVV), Pechtold (D66), Slob (ChristenUnie), Van Ojik (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken naar aanleiding van zijn uitspraken tijdens het debat op 14 januari jl. over de aanslagen in Parijs (ingezonden 30 januari 2015). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de Minis…