Het bericht ‘Drankje tegen Alzheimer Souvenaid ‘te snel op de markt’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z01893 Vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Drankje tegen Alzheimer Souvenaid te snel op de markt» (ingezonden 4 februari 2015). Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht dat het drankje tegen Alzheimer, Souvenaid, te snel op de markt is gebracht?1 Vraag 2 Wat is uw reactie op de stelling van onderzoeker de heer Scheltens dat het bedrijf Nutricia zo «eager» was het product op de markt te brengen dat ze de uit…