De NS dienstregeling Amsterdam-Haarlem-Zandvoort

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z01898 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de NS-dienstregeling Amsterdam-Haarlem-Zandvoort (ingezonden 4 februari 2015). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van: 1.Het bericht «Rover wil oplossing voor trage sprinter naar Zandvoort»? 1 2.De brief van NS aan het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) over de dienstregeling voor 2015 d.d. 1 april 2014?2 3.De brief van NS aan het Locov over de ontheffingsverzoeken …