Antwoord op vragen van de leden Podt en Boulakjar over de situatie rondom de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen