Antwoord op vragen van het lid Kerseboom over de bagatellisering van de Bersiap