Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over recente noodgrepen in diverse steden om een begin te maken met noodhulp aan mensen met lage inkomens en mondzorgklachten, en de groeiende roep om landelijke oplossingen voor het mondzorgtekort voor minima