Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Ceder en De Roon over het bezoek van de minister aan de Palestijnse ngo Al-Haq