Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de Russische olieboycot door Brussel