Het aanblijvende gebrek aan voortgang bij de unaniem aangenomen motie aanpak AOW-hiaat.