Antwoord op vragen van het lid Leijten over terugtrekking uit het Energiehandvestverdrag