Antwoord op vragen van de leden Van Esch en Vestering over de ‘ongekende droogte’