Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Van der Molen over het bericht 'Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw'