Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over een brief van de Provincie Noord-Holland over geluidsregels van luchtvaart