Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de problemen die ongehuwd samenwonenden kunnen ondervinden als hun relatie ten einde komt