Antwoord op vragen van het lid Erkens over opschaling van de groen gas productie in Nederland