Antwoord op vragen van het lid Kröger over de antwoorden op eerder gestelde vragen over de gasopslag in Bergermeer