Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Bromet over de beloning van topinkomens