Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht dat de ECB Zuid-Europese lidstaten met hoge schulden gaat helpen