Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de grote belangstelling voor de regeling ‘Impulsaanpak winkelgebieden’