Uitstel beantwoording vragen van het lid het lid Vestering over een veel kleinere zwijnenpopulatie als gevolg van voedselschaarste