Antwoord op vragen van de leden Klink en Kamminga over het bericht dat de Britten een wetsvoorstel hebben ingediend om Brexit-afspraken Noord-Ierland eenzijdig te wijzigen