Antwoord op vragen van het lid Hijink over de marktwerking in de eerstelijnszorg