Antwoord op vragen van de leden Dekker-Abdulaziz, Sjoerdsma en Dassen over de gele kaart procedure met betrekking tot de Europese kiesakte.