Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het verdwijnen van sektesignaal