Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht ‘Achterstanden Kamer van Koophandel frustreren financiële sector’.