Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het rapport van VN-rapporteur Melzer