Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Fastfood rondom scholen neemt sterk toe.’