Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het bericht dat de Primark personeel wil ontslaan